Wisselbesturing

Samenvatting

Voor het omzetten van de wissels ga ik waarschijnlijk servo-motoren gebruiken. Ik heb een (beperkt) onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en kosten. Tot nu toe leidt dat tot het volgende overzicht.

Oplossing  Per wissel 
Arduino Mega Mardec  €             3,20
Arduino Uno Mardec  €             3,54
DCCNext Arcomora  €             4,79
Digikeijs DR2024 met Ali-servo’s  €             9,50
Etecmo met Aliservo’s  €           10,51
DR4024BOX  €           11,74
MP1 met dcc-schakelaar  €           15,75
MP5 met dcc-schakelaar  €           19,50
Digikeijs 4024. 4102, 60030, 60035 per wissel  €           21,41
Roco 40296 (wisselspoel)  €           26,01

Mardec is software van Nico Teering. DCCNext is een hardwareoplossing van Nico Teering gebaseerd op Arduino. Zijn bedrijf heet Arcomora.
Etecmo is hardware van Willem Jansen.
MP1 en MP5 is hardware van MTB-model.

Het is duidelijk dat ik geen Roco-wisselspoelen ga gebruiken. Ik heb voorlopig de keuze gemaakt om alle wissels om te zetten met servomotoren en het puntstuk te polariseren met een relais. Om dat mooi te doen moeten de volgende stappen doorlopen worden:

  • haal de spanning van het puntstuk af;
  • laat de servomotor de wissel omzetten;
  • pool het puntstuk om;
  • zet de spanning weer op het puntstuk.

Daartoe zijn per wissel drie pinnen nodig voor:

  • de aansturing van de servomotor;
  • het polariseren van het puntstuk en
  • het stroomloos maken van het puntstuk tijdens het omschakelen.

Het is voor mij geen bezwaar om elektronica zelf te moeten solderen. Programmeren is wel een puntje, maar al doende leert men!

Drie opties

De drie bovenste opties ga ik nader onderzoeken; die lijken qua oplossing het meest op elkaar.

Arduino Mega Mardec

Deze combinatie bestaat uit een Arduino Mega, een DCC-shield van Arcomora, servomotoren en relais van Aliexpress. Het voordeel van deze optie is dat er met één Mega 27 wissels aangestuurd kunnen worden.
De Mega heeft 54 digitale pinnen en 16 analoge pinnen. Als die allemaal gebruikt kunnen worden kunnen daarmee 70 / 3 = 23 wissels worden aangestuurd. Voordeel van deze oplossing is de lage prijs per wissel. Het is nog niet zeker of alle pinnen gebruikt kunnen worden. Bovendien kan het dan gebeuren dat de elektronica  verder van een wissel af ligt. Ik moet nog onderzoeken of de software (Mardec) hiervoor te gebruiken is.

Kost € 3,20 per wissel

Componenten:

Arduino Mega

DCC-Powershield

 

Twee relais

Servomotor

Arduino Uno Mardec

Deze oplossing lijkt veel op de oplossing met de Mega. Het aantal wissels dat hiermee aangestuurd kan worden is 16 / 3 = 5. 

Koste € 3,54 per wissel

Componenten:

Arduino Uno

DCC-Powershield

 

Twee relais

Servomotor

DCCNext Arcomora

Deze oplossing is mooi compact en is functioneel gezien hetzelfde als de Uno.

Kost € 4,79 per wissel.

Componenten:

DCCNext

Twee relais

Servomotor